Selasa  05 Julai 2022

Senarai Katalog

 

Carian Katalog

  Kata Kunci 
  Tajuk 
  Pengarang 
  Penerbit 
  Tahun Terbitan 

2464 Rekod Dijumpai

Senarai Katalog

Bil Tajuk Pengarang Penerbit Edisi Tahun Penerbitan Status
301 Kemahiran bermesyuarat yang berkesan : panduan praktis untuk mesyuarat yang lebih produktif  Haynes, Marion E.  Penerbitan Pelangi Sdn Bhd. , 1993    1993  Ada 
302 Komunikasi berkesan hubungan interpersonal  Maimunah Osman  Kuala Lumpur : Institut Tadbiran Awam Negara, 2000    2000  Ada 
303 Komunikasi si siber alaf baru  Mohd Ariff Hamid  Kuala Lumpur : Utusan Publications & Publication, 2003    2003  Ada 
304 Malays forget easily  Mahathir Mohamad  Subang Jaya : Pelanduk Publications, 2001    2001  Ada 
305 Malaysia menuju wawasan  Zabri Zakaria dan Roazura Bahari ( penyusun )  Petaling Jaya : Penerbit Mega Setia Emas, 2000    2000  Ada 
306 Melayu belum selamat    Kuala Lumpur : Kementerian Penerangan Malaysia, 2002    2003  Ada 
307 Membina semangat berpasukan  Maddux, Robert B.  PTS Penerbitan Pelangi, 1993    1993  Ada 
308 Menyelesaikan masalah ketidakhadiran : penyelesaian positif bagi masalah lama  Tylczak, Lynn  Penerbitan Pelangi Sdn Bhd. , 1993    1993  Ada 
309 Network notes    Kuala Lumpur : Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Malaysia, 1994    1994  Ada 
310 Pengurusan pejabat  Manning, Marilyn  Penerbitan Pelangi Sdn Bhd, 1993    1993  Ada 
311 Population and family development Malaysia  A.Hamid Arshat, Anjli Doshi Gandhi dan Andy Ramasamy  Kuala Lumpur : National Population and Family Development Board, 1986    1986  Ada 
312 Poverty alleviation course  Siti Hazizah Salleh      2004  Ada 
313 Prosiding : dialog home office    Kuala Lumpur : Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 2004    2004  Ada 
314 Prosiding majlis perasmian hari wanita 2004    Kuala Lumpur : Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 2004    2004  Ada 
315 Rahsia yang perlu anda tahu tentang wanita  Luqman Hadi  Batu Caves : Pustaka Ilmi, 1997    1997  Ada 
316 Seni berbicara kepada sesiapa saja, kapan saja, di mana saja  King, Larry  Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995     1995  Ada 
317 Siri kisah teladan bacalah 2    Kuala Lumpur : Penerbitan Muttaqin, 2000    2000  Ada 
318 Tamadun Melayu dan pembinaan bangsa Malaysia  A.Aziz Deraman  Kuala Lumpur : Arena Ilmu, 1992    1992  Ada 
319 Teori - teori komunukasi : bacaan wajib untuk semua pelajar komunikasi peringkat diploma dan bacelor  Saodah Wok, Narimah Ismail dan Mohd Yusof Hussain  Bentong : PTS Publications and Distributors, 2003    2003  Ada 
320 Teori dan teknik ucapan berpengaruh  Abdullah Hassan dan Ainon Mohd  Kuala Lumpur : PTS Publications, 2000    2000  Ada 
321 Terrorism and the real issues  Mahathir Mohamad  Subang Jaya : Pelanduk Publications, 2003     2003  Ada 
322 The population of peninsular Malaysia  Saw Swee Hock  Singapura : Singapore University, 1988    1988  Ada 
323 Bersama menuju satu wawasan = towards a shared vision    Kuala Lumpur : Permodalan Nasional Berhad, 2007    2007  Ada 
324 Growth and ethnic inequality  Faaland, Just, Parkinson, Jack dan Saniman Rais  Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 2003    2003  Ada 
325 Malaysian women in rural development and entrepreneurship   Maimunah Ismail   United Kingdom : ASEAN Academic, 2001    2001  Ada 
326 Network notes    Kuala Lumpur : Kementerian Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat Malaysia, 1994    1994  Ada 
327 Networks notes    Kuala Lumpur : Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Malaysia, 1994    1993  Ada 
328 Satu negara satu wawasan = one nation one vision    Kuala Lumpur : Permodalan Nasional Berhad, 2007    2007  Ada 
329 Women, economic growth and development in Malaysia  Sha,ban Muftah Isma'il  Petaling Jaya : IBS Buku Sdn Bhd, 1997    1997  Ada 
330 A statistical snapshot of the 18 year old Malaysian adolescent  Fatimah Hashim dan Lihanna Borhan ( Editor )  Kuala Lumpur : Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 2007    2007  Ada 
SEBELUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.[11] 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.SETERUSNYA