Selasa  05 Julai 2022

Senarai Katalog

 

Carian Katalog

  Kata Kunci 
  Tajuk 
  Pengarang 
  Penerbit 
  Tahun Terbitan 

2464 Rekod Dijumpai

Senarai Katalog

Bil Tajuk Pengarang Penerbit Edisi Tahun Penerbitan Status
691 Financial accounting : principles and applications  Brock, Horace R.  New York : McGraw-Hill Book Company, 1986    1986  Ada 
692 Fundamentals of financial accounting   Welsch, Glenn A. and Daniel G. Short  Illinois : IRWIN, 1987    1987  Ada 
693 Intermediate accounting  Mosich, A.N and E.John Larsen   New York : McGraw - Hill, 1986    1986  Ada 
694 Intermediate accounting third edition  Nikolai, Loren A...[ et al ].  California : Kent Publishing Company, 1975    1975  Ada 
695 International dimensing of accounting   Arpan, Jefrey S. and Dhia D.AlHashim  Boston : Kent Publishing Company, 1984    1984  Ada 
696 Islam Hadhari approach : towards a progressive Islamic civilisation    Putrajaya : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2007    2007  Ada 
697 Management policy and strategy : text, reading and cases  Steiner, George A.  New York : Macmillan Publishing, 1982    1982  Ada 
698 Melayu Islam beraja : suatu pendekatan  Mohd Zain Bin Haji Serudin  Bandar Seri Begawan : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998    1998  Ada 
699 Perakaunan perniagaan : bahagian 2  Wood, Frank  Kuala Lumpur : Longman Malaysia, 1981    1981  Ada 
700 Perintah - perintah am dan arahan pentadbiran ( hingga 1hb Mac 2010 )    Petaling Jaya : International Law Book Services, 2010    2010  Ada 
701 Sistem perakaunan dan kawalan   Aini Aman, Azmi Harun dan Kamarul Baraini Keliwon  Petaling Jaya : Prentice Hall, 2001    2001  Ada 
702 The accounting sampler   Burns, Thomas J and Harvery S. Hendrickson  New York : McGraw - Hill Book Company, 1986    1986  Ada 
703 The Kingdom of Saudi Arabia in pictures    Riyadh : Alwatani, 2004    2004  Ada 
704 Budaya syarikat : amalan dan upacara kehidupan syarikat  Deal, Terrence E. and Allan A. Kennedy  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992    1992  Ada 
705 CEO Malaysia : strategy in Nation-Building  Hng, Hung Yong  Subang Jaya : Peladuk Publications, 1998    1998  Ada 
706 Eight - step process to successful ISO 9000 implementation  Wilson, Lawrence A.  Kuala Lumpur : Golden Books Centre Sdn. Bhd, 1996    1996  Ada 
707 High - technology workplaces  Pierre Goumain ( editor )  New York : Van Nostrand Reinhold, 1989    1989  Ada 
708 Innovation and creativity  Ceserani, Jonne and Peter Greatwood  New Delhi : Crest Publishing House, 2001    2001  Ada 
709 Introduction to management  Silver, Gerald A.  New York : West Publishing, 1981    1981  Ada 
710 Mencipta masa : pengurusan masa praktikal yang benar - benar berkesan  Cole, Kris  London : Prentice Hall, 2003    2003  Ada 
711 Mengurus kewangan   Ahmad Raflis Che Omar, Bany Ariffin dan Mohamad Abdul Hamid  Bentong : PTS Publications & Distributors, 2003    2003  Ada 
712 Pengukuran kuantiti bangunan  Ahamad Abdullah dan Khairuddin Abdul Rashid  Petaling Jaya : Prentice Hall Pearson Malaysia, 2003    2003  Ada 
713 Pengurusan kewangan perniagaan kecil dan sederhana  Mohamed Dahlan Ibrahim  Petaling Jaya , Malaysia : Prentice Hall, 2002    2002  Ada 
714 Pengurusan masa lebih berkesan dalam 21 hari : strategi mengurus masa yang bijak dan mudah diamalkan   Booth, Angela  London : Prentice Hall, 2003    2003  Ada 
715 Tatacara mengendalikan majlis : mesyuarat, perjumpaan, persidangan dan perbincangan  Jamil Hashim  Kuala Lumpur : Golden Books Centre Sdn. Bhd, 2001    2001  Ada 
716 The quality circle guide to participation management : a step-by-step guide to implementing a Quality Circle program for increasing profits, productivity and morale in your organization  Dewar, Donald L.  New Jersey : Prentice Hall, 1980    1980  Ada 
717 Asas dasar perniagaan  Rogers, David C.D.  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990    1990  Ada 
718 Buah - buahan Malaysia  Rukyah Aman  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999    1999  Ada 
719 Competitive manufacturing : using production as a management tool  Miller, Stanley S.  New York : Van Nostrand Reinhold, 1988    1988  Ada 
720 Fundamentals of financial management   Horne, James C. Van dan John M. Wachowicz  London : Prentice Hall, 2001    2001  Ada 
SEBELUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.[24] 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.SETERUSNYA