Selasa  05 Julai 2022

Senarai Katalog

 

Carian Katalog

  Kata Kunci 
  Tajuk 
  Pengarang 
  Penerbit 
  Tahun Terbitan 

2464 Rekod Dijumpai

Senarai Katalog

Bil Tajuk Pengarang Penerbit Edisi Tahun Penerbitan Status
91 Dasar - dasar pembangunan Malaysia    Kuala Lumpur : Institut Tadbiran Awam Malaysia, 1992    1992  Ada 
92 Emotional intelligent works  Kravitz, S, Michael and Schubert, Susan D.  New Delhi : Viva Books Private Limited, 2005    2005  Ada 
93 Malaysia book of record    Kuala Lumpur : R&D Communication, 2002    2002  Ada 
94 Mendidik anak genius    Kuala Lumpur : Jasmin Enterprise    2004  Ditempah 
95 Multimedia menerusi macromedia flash mx 2004  Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir  Selangor : Venton Publishing, 2004    2004  Ada 
96 Oracle9i : the complete reference  Loney, Kevin  Berkeley : McGraw-Hill, 2002    2002  Ada 
97 Panduan mudah : membaiki dan menyenggara komputer rumah  Williams, Gene B.  Kuala Lumpur : McGraw-Hill dan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999    1999  Ada 
98 Pekeliling kemajuan pentadbiran awam 1994-2001    Selangor : International law book, 2002    2002  Ada 
99 Pemikiran selari : daripada pemikiran socrates kepada pemikiran de bono  Bono, Edward de  Kuala Lumpur : Golden centre, 2000    2000  Ada 
100 Penghantar psikologi : satu pengenalan asas kepada jiwa dan tingkah laku manusia  Mahmood Nazar Mohamed  Kuala Lumpur : Dewan bahasa dan pustaka, 1990    1990  Ada 
101 Pengurusan perniagaan kecil  Moha Asri Abdullah, Juhary Ali dan Faozah Idris  Cheras, Kuala Lumpur : Utusan Publications, 2000    2000  Ada 
102 Potensi intelek  Nik Azis Nik Pa  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999    1999  Ada 
103 Public speaking   Frank, Steven  Holbrook : Adams Media, 2000    2000  Ada 
104 Re-imagine  Peters, Tom  London : Dorling Kindersley, 2003    2003  Ada 
105 Surah As-Sajadah : terjemahan dan huraian    Kuala Lumpur : Pusat Pungutan Zakat, 2007    2007  Ada 
106 The legacy of the Malay letter = warisan warkah Melayu  Gallop, Annabel Teh  London, : The British Library, 1994    1994  Ada 
107 The Malaysia book of record    Kuala Lumpur : R&D Communication,       Ada 
108 Kaedah rawatan mengatsai gangguan stress emosi menurut Islam  Harun Arrasyid Tuskan  Kuala Lumpur : Zebra editions, 2002    2002  Ada 
109 Pembelajaran secara pantas dan perkembangan minda untuk peningkatan memori    Kuala Lumpur : Synergy Book International      Ada 
110 Personality : theory and research  Pervin, Lawrence A.  New York : John Wiley and Sons, 1989    1989  Ada 
111 Teaching thinking  Bono, Edward De  England : Penguin book, 1967    1967  Ada 
112 Winning habits : 4 secrets that will change teh rest of your life  Lyles, Dick  New York : Pearson Education, 2004    2004  Ada 
113 40 perkara yang boleh membatalkan iman  Hanafi Mohamed  Kuala Lumpur : Pustaka Haji Abdul Majid, 1999    1999  Ada 
114 48 prinsip kejayaan  Z. Mohd Ismail  Kuala Lumpur : Jasmin Enterprise, 2002    2002  Ada 
115 Adab terhadap ibu bapa  Muhammad Ismail Ahmad  Kuala Lumpur : Penerbitan PCT, 1998    1998  Ada 
116 Belitan iblis dalam ajaran tariqat  Ehsaan Ilahi Dzahir  Kuala Lumpur : Jasmine Enterprise, 2003    2003  Ada 
117 Bimbingan akhlak mulia dan nilai - nilai murni  Mohd Yusoff  Kuala Lumpur : Jasmin Enterprise, 2000    2000  Ada 
118 Biografi gemilang Abu Bakar ( Ash-Shiddiq) sahabat utama dan pertama  Abdul Latif Rifqi  Kuala Lumpur : Jasmin Enterprise, 2004    2004  Ada 
119 Children solve problems  De Bono, Edward  London : Penguin Books, 1972    1972  Ada 
120 Conflicts : a better way to resolve them  De Bono, Edward  London : Penguin Books, 1985    1985  Ada 
SEBELUM 1. 2. 3.[4] 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.SETERUSNYA